Andrzej Brzezina Winiarski - kontakt

kliknięcie na nazwę wybranego herbu pokaże jego wizerunek

POWRÓT - RETURN

 

HERBY ZIEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A.D. 1764

 

 

HERBY MAŁOPOLSKI

Coat of Arms Litle Poland

 

 

Herb Ziemi Krakowskiej

Coat Of Arms Krkow Province

 

Herb Ziemi Przemyskiej

Coat Of Arms of Przemysl Province

 

 

Herb Ziemi Oświęcimskiej

Coat Of Arms Oswiecim Province

 

 

Herb Ziemi Zatorskiej

Coat Of Arms of Zatory Province

 

 

Herb Ziemi Sandomierskiej

Coat Of Arms Sandomierz Province

 

 

Herb Ziemi Lwowskiej

Coat Of Arms og Lwow Province

 

Herb Ziemi Sanockiej

Coat Of Arms of Sanok Province

 

 

Herb Ziemi Kijowskiej

Coat Of Arm of Kijow Province

 

 

Herb Ziemi Zydaczewskiej

Coat Of Arms of Zydaczew Province

 

Herb Ziemi Halickiej

Coat Of Arms og Halicz Province

 

Herb Ziemi Chełmskiej

Coat Of Arms of Chelm Province

 

Herb Ziemi Wolynskiej

Coat Of Arms of Wolyn Provice

 

Herb Ziemi Podolskiej

Coat Of Arms of Podole Provice

 

Herb Ziemi Lubelskiej

Coat Of Arms of Lublin Provice

 

Herb Ziemi Podlaskiej

Coat Of Arms of Podlsie Province

 

Herb Ziemi Bełzkiej

Coat Of Arms of Belz Provice

 

 

HERBY WIELKOPOLSKI

Coat Of Arms of Great Poland Province

 

Herb Ziemi Poznańskiej

Coat Of Arms of Poznan Province

 

Herb Ziemi Kaliskiej

Coat Of Arms of Kalisz Provice

 

Herb Ziemi Sieradzkiej

Coat Of Arms of Sieradz Province

 

Herb Ziemi Łęczyckiej

Coat Of Arms of Leczyca Province

 

Herb Ziemi Wieluńskiej

Coat Of Arms of Wielun Province

 

Herb Ziemi Inowrocławskiej

Coat Of Arms of Inowroclaw Province

 

Herb Ziemi Brzesko - Kujawskiej

Coat Of Arms of Brzesc-Kujawy Province

 

Herb Ziemi Dobrzyńskiej

Coat Of Arms of Dobrzyn Province

 

Herb Ziemi Płockiej

Coat Of Arms of Plock Province

 

Herb Ziemi Mazowieckiej

Coat Of Arms of Mazowsze Province

 

Herb Ziemi Rawskiej

Coat Of Arms of Rawa Provicne

 

Herb Ziemi Chełminskiej

Coat Of Arms of Chelmno Provine

 

Herb Ziemi Malborskiej

Coat Of Arms of Malbork Province

 

Herb Ziemi Pomorskiej

Coat Of Arms of Pomorze Province

 

Herb Ziemi Pruskiej

Coat Of Arms of Prusy Provice

 

 

HERBY LITEWSKIE

Coat of Arms of Lithuania

 

 

Herb Ziemi Wileńskiej

Coat Of Arms og Wilno Province

 

Herb Ziemi Żmudzkiej

Coat Of Arms of Zmudz Province

 

Herb Ziemi Trockiej

Coats Of Arms of Trock Province

 

Herb Ziemi Nowogrodzkiej

Coat Of Arms of Nowogrod Province

 

Herb Ziemi Smoleńskiej

Coat Of Arms of Smolen Province

 

Herb Ziemi Polockiej

Coat Of Arms of Polock Province

 

Herb Ziemi Witebskiej

Coat Of Arms of Witebsk Province

 

Herb Ziemi Brzeskiej

Coat Of Arms of Brzesc Province

 

Herb Ziemi Mścisławskiej

Coat Of Arms of Mscislaw Province

 

Herb Ziemi Mińskiej

Coat Of Arms of Minsk Province

 

Herb Ziemi Inflanckiej

Coat Of Arms of Inflanty Province

 

Herb Ziemi Bracławskiej

Coat Of Arm of Braclaw Province

 

Herb Ziemi Czernichowskiej

Coat Of Arms of Czernichow Province

 

 

 

HERBY PRZYŁĄCZONYCH LUB UTRACONYCH KRAJÓW

Coat of Arms of Lost Provinces or Holded for short time

 

Herb Litewski Dawny

Coat Of Arms of Old Lithuania

 

Herb Ziemi Śląskiej

Coat Of Arms of Slask Province

 

Herb Ziemi Legnicko - Brzeskiej

Coat Of Arms of Legnica - Brzesc Province

 

Herb Ziemi Głogowskiej

Coat Of Arms of Glogow Province

 

Herb Ziemi Świdnickiej

Coat Of Arms of Swidnica Province

 

Herb Ziemi Raciborskiej

Coat Of Arms of Rciborz Province

 

Herb Ziemi Cieszyńskiej

Coat Of Arms of Cieszyn Province

 

Herb Ziemi Pomorskiej

Coat Of Arms of Pomorze Province

 

Herb Ziemi Kaszubskiej

Coat Of Arms of Kaszuby Province

 

Herb Ziemi Krzyżackiej

Coat Of Arm of Teutonic Kingts

 

Herb Ziemi Mołdawskiej

Coat Of Arms of Moldowia Province

 

Herb Ziemi Szwedzkiej

Coat Of Arms of Sweden Province

 

Herb Ziemi Moskiewskiej

Coat Of Arms of Moskwa Province